Bezpečnostně technické kontroly

V zájmu a odpovědností každého zdravotnického zařízení je, aby zdravotnické přístroje, které jsou k poskytování péče používány řádně fungovaly a byly bezpečné. Bezpečnostně technická kontrola (dále jen BTK) jsou kontroly stavu, správné funkčnosti a bezpečnosti zdravotnických přístrojů.

Bezpečnostně technické kontroly (BTK) pomáhají zajistit, aby byl zdravotnický prostředek bezpečný - pro pacienta i pro obsluhu a okolní prostředí, funkční - s odpovídajícími výkonovými charakteristikami, a vyhovoval technickým a bezpečnostním požadavkům pro daný účel použití.

Bez řádného provedení bezpečnostně technické kontroly nelze zdravotnický prostředek používat! Jedná se o povinnou kontrolu zakotvenou v legislativě.

BTK provádíme v ordinaci zákazníka v termínu po předchozí domluvě. Návštěva technika většinou trvá do 60 min, během které proměří potřebné parametry, jako je přechodový nebo izolační odpor a zkontroluje jednotlivé funkce ultrazvukového přístroje včetně kvality zobrazení ultrazvukových sond. Během kontroly dojde rovněž i k rutinnímu vyčištění prachových filtrů a vnitřní části přístroje, aby nedocházelo k jeho přehřátí.

Po provedené BTK obdrží zákazník protokol o provedené BTK. Obvyklá periodicita kontrol je u všech značek přístrojů jeden rok.