A-mód

Jan Hetlfeiš  |  2. 9. 2021
  • A“ jako amplituda, nejjednodušší metoda
  • registruje množství odražené energie v jednotlivých hloubkách
A-mód

 


A mód, z anglického Amplitude, je nejjednodušším zobrazením ultrazvukového obrazu většinou z jednoho měniče. Výstupem tohoto zobrazení je křivka, která zobrazuje závislost intenzity ultrazvuku, který se odrazil a je detekován, na čase, který uplynul od vyslání signálu. Amplituda signálu odpovídá intenzitě odražených vln, vzdálenost těchto amplitud pak odpovídá vzdálenosti ve tkáni. Díky tomuto módu lze přesně měřit vzdálenosti v tkáních. V dnešní době se používá při biometrickém vyšetření oka. Je však základem pro další zobrazovací módy.

Jednotlivé odrazy registrované ultrazvukovou sondou jsou zobrazeny na monitoru jako impulzy na časové ose. Amplituda impulzů odpovídá intenzitě odražených ultrazvukových vln. Aby nepůsobil rušivě výraznější útlum závislý na hloubce, je ještě radiofrekvenční signál zesílen tzv. TGC zesilovačem jehož zesílení roste s časem uplynulým od vyslání echa.

A mód má v současnosti jen omezené využití, např. při biometrii oka. A mód je ovšem východiskem všech dalších metod, protože ty si lze představit tak, že jde o jednotlivé "paprsky" v A módu, jehož hodnoty grafu jsou převedeny na stupně šedi.


 

Co si přečíst dále