• B“ jako brightness, mód je založen na jasové modulaci 
  • jas závisí na amplitudě a intenzitě odraženého echa
B-mód

 


B mód je dvourozměrné zobrazení, při kterém se amplitudy odražených signálů převádějí do stupňů šedi. Výstupem je tedy úsečka složená z pixelů o různém jasu. Jasný bod odpovídá vrcholu na křivce z A módu, tmavý úsek odpovídá nulové linii na křivce z A módu. Tento mód je základem pro další způsoby zobrazení

Z 2D obrazu lze v případě potřeby získat i jednorozměrné obrazy v módu A, B a zejména M. Dvojrozměrný obraz je získán jako řada vedle sebe položených úseček jednorozměrného zobrazení v B módu. Technicky lze získat několik paprsků buď vychylováním paprsku jednoho měniče, nebo použití řady (array) měničů pracujících současně. Podle uspořádání snímače tak můžeme hovořit o sondách:

  • lineárních – sondu tvoří řada rovnoběžných měničů, obraz má tvar obdélníku
  • konvexních – sondu tvoří konvexní (vypouklá) řada měničů, obraz má tvar kruhové výseče
  • sektorových – ultrazvukový paprsek je postupně vychylován buď mechanicky nebo elektronicky, obraz má tvar široké 

2D zobrazení je široce využívanou metodou vyšetření vnitřních orgánů, protože je poměrně snadno dostupné a prakticky nezatěžující pacienta. 

Digitalizovaný obraz v tomto modu se nazývá B-obraz. Tento mod hraje významnou roli v diagnostické sonografii včetně diferenciální diagnostiky, tedy sledování progrese nemoci v krátkodobém i dlouhodobém období. Intenzita zobrazení šedi odpovídá denzitě tkáně, tedy její schopnost propouštět ultrazvukový paprsek. Obecně platí, čím je zobrazovaná tkáň v B-obraze světlejší, tím je denzita vyšší (např. kosti) a naopak zcela černá intenzita odpovídá vzduchu.


 

Co si přečíst dále

Vetclasses 2022 - kongres pro praxi malých zvířat

Vetclasses 2022 - kongres pro praxi malých zvířat

V pátek a v sobotu, 7.-8. října 2022 jsme se zúčastnili tradičního kongresu pro praxi malých zvířat VETclasses 2022, který se konal v KC Aldis v Hradci Králové.

Jako vystavovatelé jsme se mohli setkat s našimi stávajícími i novými zákazníky z oblasti veterinární praxe, kteří u našeho stánku soutěžili o 6 lahví kvalitního kutnohorského vína.

Otevřít článek Vetclasses 2022 - kongres pro praxi malých zvířat
Medtechnic na výstavě zdravotnické techniky Medica 2022

Medtechnic na výstavě zdravotnické techniky Medica 2022

V listopadu jsme opět vyrazili na největší výstavu v Evropě zaměřenou na medicínu a zdravotnickou techniku. Medica se konala tradičně v Düsseldorfu. Jde o mezinárodní akci, kde se setkávají tisíce odborníků a firem z celého světa.

Otevřít článek Medtechnic na výstavě zdravotnické techniky Medica 2022